Category Archives: poems

Dear John

I thought I would never write about you again.

I am lost of metaphorical titles and figurative lines. Those things I never wanted to lose had gone with the blow from my cigarette’s smoke. They afloat and mislay their core in the air. Words come flashing through my mind with indistinct gist. These fingers cannot comprehend comprehension. And I fear I am not writing a note but a poetry cocooned in a prose.

I thought I would never write about you.

I thought I am lost of words and memories and pains.

I am not.

And there you are sitting beside me. Laughing. You’re telling the stories again. And I feel your breath. There you sit right beside me. For all I know, only in my reverie.

Only in those can I hear you speaking to me again unaltered. Without awkwardness. Just like before. Only in thoughts will I see you smiling for me again, showing your imperfect teeth that I love more than the thousands’ perfect grins. Only in those figments will I be able to feel the roughness of your palm, and fingers that once had played my favorite symphony.

They are called memories because they already are done. They would not happen again. They would never happen once again.

It hurt. It hurts. It will hurt.

But it is through all these pains and heartbreaks and tears that I know that I had loved. Truly.

Even if it was not said. Even if it was kept. I had loved.

And I would write…

Perhaps not all about you. Not about us for there is no us. Not about the things I am already done writing. Not about poets with unfinished poems. Not about singers with broken tones. Not about my fingers that are finally letting go. Not about my heart. Not about you and your you. Not about unstoppable pains and heartbeats.

It will not be all about the same things again. For there is no sense of repeating, not until you would learn to write about me.

But before that happens, I know I will be writing again…

Not for you. But for someone else. 

Advertisements

Caprice

In the amber sand

They built their castle

With hopes at hand

With worries too little

They began to create

Their blissful dreams

With much to anticipate

From their childhood realm.

 

In the amber sand

They played along

Held each others’ hand

While singing their song

They watched the waves

Meet the shore

The beauty it gave

They thought would endure.

 

 

In the amber sand

They made their promise

And that fairyland

Was their sole witness

To be together

Was their solemn swear

From once upon a time

Till forever after.

 

In the amber sand,

She waited for him

Darkness swept the land

But he never came

She let out a cry

And tears were shed

While he went by

With words unsaid.

 

Time had come.

Time had gone.

And there he stands

In their amber sand

Full if regrets

For he didn’t forget

The girl she left

With words unsaid.

 

And there she is,

She had fully grown

Feeling complete bliss

While singing their song

She builds a castle

With worries too little

Holding some other’s hand

In the amber sand.

Tagged , , , ,

Sendong

Yapos ko ang siyang tumuldok
Sa kwentong luha ang punla
Sinadya ang katimogang sulok
Sa hudyat ng pananalasa

Hindi mabilang na patak
… ng luhang mula sinapupunan
… ng dugong naghatid sa libingan
… ng buhay na naging kabayaran

Bugso ng hangin at damdamin
Tubig na kumot sa pag-idlip
Ulang kumitl sa bawat pangarapin
Bahang lumunod sa bawat panaginip

Alam kong aking idinulot
… nabaling bagwis ng mga anghel
… di maibsang sakit at kirot
… puso at kinabukasang durog

Sa puting telang bumalot sa lupa
Pulang mantsa ay naipinta
Putik ang yumakap sa kanila
Mga taong pantay na ang paa

Lilisan at mamamaalam ako
Nahugasan ang ibabaw na mundo
Pasakit at pagkitil ng buhay
Dahilan ng paghahawak-kamay

Bahaghari’t araw matatanaw pa
Sa Maylikha tanging tumingala
Ulitin pa hindi ang kasalanan
Pagtibag niyo sa alay Niyang tahanan

 

 

Tagged , ,

Patak

(Nang hapong iniwan mo ako sa gitna ng ulan…)

 

Nilabong muli ng mumunting butil ng tubig

ang matagal nang malabong paningin

Katulad nang dinulot ng pag-ibig

na bumulag sa damdamin

 

Pinigil  ang pagtulo ng luha

Habang patuloy pang nilalakbay

ang daang pinangarap lakbayin

Nang may kahawak ang kamay

 

Ngunit di kayang ikubli ng ulan

Dinaramang kalungkutan

Tulad nang nalantang dahon,

ang puno’y binitawan

 

Kailangan ko’y hindi payong

Upang ako’y may masilungan

Hiling ko sana’y mapunan

Ang puwang na sa puso’y naiwan

 

Patuloy pang pumatak ang ulan

Damdami’y patuloy pa ring nasasaktan

Kung kaya lang sanang burahin ng ulan

Pag-ibig na sa iyo’y nakalaan

 

Sana sa susunod na umiyak ang langit,

ay sumikat na ang araw sa dibdib

Sana’y di na madama ang sakit

Nang pag-ibig na di kayang maipabatid.

 

*piraso ng katotohanan,

dulot ng patak ng ulan.

Tagged , ,
Advertisements